Skip to content

Kako ESG određuje pravila komuniciranja?

Sve češće ovih dana čujemo “buzz” riječ ESG. Mnoge kompanije i u BiH odlučuju se uvesti je u komunikaciju kao element društvene odgovornosti, održivog poslovanja, ekološke osvještenosti i u konačnici praćenja globalnih trendova. Potrošači, zaposleni i dioničari imaju sve veća očekivanja od kompaniju, a ESG je jedan od načina na koji organizacija može ilustrirati odgovornost svog poslovanja.

Brojni su primjeri komunikacije o ESG standradima u regiji. Da to nije samo buzz riječ govori i činjenica da konsultantske i revizorske kuće sve češće savjetuju i uvode ove standarde u finansijskim korporacijama. Proizvodne kompaniju koje su izvozno orjentirane ovu praksu uvode kao odgovor na sve rigoroznije zahtjeve kupaca u EU. Prvenstveno se to odnosi na E segment, odnosno smanjenje otpada, vrstu materijala koji koriste, korištenje energije i smanjenje CO2 otiska. Bitan segment je i sigurnost i zaštita na radu te inkluzija i ravnopravnost spolovo unutar kompanija. Ukratko, sve ono o čemu smo do neki dan čitali da čini poželjnog poslodavca i uspješnog poduzetnika dolazi nam kao regulative koje će biti nemoguće izbjeći.

Za početak je bitno da dešifrujemo nekoliko ključnih riječi. Šta je to ESG?

E – Environment – Kako kompanija upravlja svojim ekološkim ujecajem te da li i kako motivira svoje stakeholdere na isto.

S – Social – Društveni utjecaj kompanije, njen odnos prema zaposlenicima, uvjetima rada, sigurnost na radnom mjestu i lokalna zajednica.

G – Governance – upravljački segment koji se odnosi na proces izvještavanja, organizaciju i strukturu Uprave, mogućnosti nezavisnog odlučivanja, jednakost i ravnopravnost u najvišim strukturama menadžmenta

Kako komunicirati ESG prakse, ili još bolje, kako ESG određuje smjer i pravila komunikacije?

ESG komunikacija je zbir svih poruka vezanih za održivost, a koje komunicirate, kroz finansijske izvještaje, polugodišnje preglede, saopštenja za javnost, objave na društvenim mrežama, blogove i bilo koje druge medije. Kompanije su danas pod lupom javnosti više nego ikada prije.

Od toga da li su baloni koje koristite na proslovi godišnjice poslovanja biorazgradljivi, preko načina kako osiguravate sigurnost i dobrobit zaposlenika, do toga kako sve to komunicirate i koje projekte socijalne inkluzije podržavate. Primijetit ćete da finansijske institucije sve češće komuniciraju projekte podrške energetski efikasnim rješenjima. Na ovaj način stvaraju percepciju odgovorne kompanije koja brine o zaštiti okoliša i smanjenju globalnog zagrijavanja.

Izvještaj o održivom poslovanju najadekvatniji je alat za komunikaciju koji će kroz jasno mjerljive parametre pokazati šta je kompanija zaista uradila na polju društvene odgovornosti, zaštite okoliša i upravljanja, a da to nije isključivo zbog profita.

Međutim, i dnevna komunikaciju sa uposlenicima, poruke unutar kompanije, mogu biti odraz strateškog opredjeljenja da ulažete u ESG. Saopćenja za javnost koja šaljete kada komunicirate o ispunjavanju ciljeva održivog poslovanja treba da budu prilagođena publici i oslikavaju viziju i misiju kompanije. Sasvim je legitimno reći kako tek počinjete ovaj proces i da pri tom podijelite najjednostavnije prakse koje realizirate.

Uvedite redovni proces izvještavanja. Osoba koja će upravljati mjerenjem i izvještavanjem treba da razumije ESG prakse i jednostavnim jezikom širi svijest unutar i izvan kompanije. Neka izvještavanje postane vaša redovna godišnja praksa. Sarađujte sa organizacijama koje su već uvele ili imaju iskustvo u uvođenju ovih praksi. UNDP SDG 2030 je odlična platforma kroz koju ćete identifikovati svoje ciljeve i mjeriti ih.

Komunikacija o održivom poslovanju najbolje će rezultate donijeti ako je ispričate koz primjere ili ju iznese neka treća strana. Vrijeme direktne promocije donacija ili populizma na bazi poklona uposlenicima je prošlost. Javnost sve više traži stvarnu vrijednost, priču iznutra i doživljaj, a to je moguće samo uz ispravnu strategiju i stvarne primjere. ESG standardi komunikaciji donose kredibilitet jer dobrim pričama daju konkretne mjerljive rezultate, a kompanijama mogućnost da shvate da ulaganje u društvo i okoliš donosi mnogo više od samog profita.

Aida Salkić za akta.ba

O NAMA

BEYOND

USLUGE

Pregled usluga

Naše ekspertize

KONTAKT

LET'S CONNECT

insta-logo
linkedn-logo
Back To Top