skip to Main Content
Kako ESG određuje pravila komuniciranja?

Kako ESG određuje pravila komuniciranja?

Sve češće ovih dana čujemo "buzz" riječ ESG. Mnoge kompanije i u BiH odlučuju se uvesti je u komunikaciju kao element društvene odgovornosti, održivog poslovanja, ekološke osvještenosti i u konačnici praćenja globalnih trendova. Potrošači, zaposleni i dioničari imaju sve veća očekivanja od kompaniju, a…

2023.05.19
Back To Top